• quat tran ninh binh,
 • Liên kết WebSite

  Tìm kiếm

  Chứng nhận, hợp chuẩn

  Quy trình mua hàng

   
  Quy trình mua hàng
  Khi có nhu cầu lấy hàng, Khách hàng thực hiện fax Đơn đặt hàng theo biểu mẫu của Nhà máy quy định tại Hợp đồng mua bán xi măng để Nhà máy căn cứ xuất hàng. (Đơn đặt hàng chỉ có giá trị trong 01 ngày).

  (2), (3): Đồng thời trước khi lấy hàng, Khách hàng phải đảm bảo thanh toán tiền mua hàng theo đúng quy định thanh toán tại Hợp đồng mua bán xi măng. Sau khi BP Kế Toán xác nhận Khách hàng đảm bảo công nợ xuất hàng thông tin cho Nhân viên bán hàng - Phòng Tiêu Thụ viết Lệnh xuất hàng cho Lái xe vào Nhà máy nhận hàng.

  (4), (5), (6): Lệnh xuất hàng (LXH) chỉ có giá trị trong 01 ngày và lưu hành nội bộ, áp dụng khi xuất bán sản phẩm: xi măng bao, rời, clinker. LXH là căn cứ cho các bộ phận xuất hàng tại Nhà máy xác định lượng hàng cần xuất cho 1 đơn vị Khách hàng. LXH được Nhân viên bán hàng in thành 3 liên, liên 1 LXH lưu tại Phòng Tiêu Thụ; liên 2 và liên 3 LXH giao cho Lái xe chuyển tới phòng bảo vệ đăng ký xếp lốt và làm thủ tục vào Nhà máy nhận hàng

  + Đối với sản phẩm xi măng bao: Khi vào Nhà máy, Lái xe qua bàn cân, cân xe không tải tiếp đó Lái xe vào kho và chuyển LXH cho Tổ trưởng tổ bốc xếp, tổ bốc xếp có trách nhiệm xuất đúng xuất đủ theo LXH và ký nhận vào LXH. Sau khi nhận hàng xong, Lái xe qua bàn cân (cân kiểm tra trọng lượng hàng không in Phiếu cân) Lái xe chuyển liên 2 và liên 3 LXH cho Thủ kho. Sau đó Thủ kho giao cho Lái xe liên 2 LXH và 01 Phiếu xuất kho. Khi ra cổng bảo vệ, Lái xe nộp lại liên 2 LXH cho phòng bảo vệ và giữ lại 01 Phiếu xuất kho khi ra khỏi Nhà máy.

  + Đối với sản phẩm xi măng rời: Khi vào Nhà máy, Lái xe qua bàn cân, cân xe không tải tiếp đó qua silô đưa LXH cho công nhân vận hành silô xi măng rời. Công nhân vận hành silô xi măng rời có trách nhiệm xuất và ký nhận đúng chủng loại hàng hoá trong LXH. Lái xe qua bàn cân để cân có tải. Bàn cân có trách nhiệm in Phiếu cân (trên Phiếu cân có ghi rõ số chì kẹp trên phương tiện). Sau đó Thủ kho giao cho Lái xe liên 2 LXH, 02 Phiếu cân và 01 Phiếu xuất kho. Khi ra cổng bảo vệ, Lái xe nộp lại liên 2 LXH, 01 Phiếu cân xe cho phòng bảo vệ và giữ lại 01 Phiếu cân xe, 01 Phiếu xuất kho khi ra khỏi Nhà máy.

  + Đối với sản phẩm Clinker: Khi vào Nhà máy, Lái xe qua bàn cân, cân xe không tải tiếp đó qua silô đưa LXH cho công nhân vận hành silô Clinker. Công nhân vận hành silô Clinker có trách nhiệm xuất và ký nhận trong LXH, Lái xe qua bàn cân cân có tải. Bàn cân có trách nhiệm in phiếu cân chuyển cho Thủ kho xác nhận. Thủ kho lưu lại liên 3 LXH. Khi ra cổng bảo vệ, Lái xe nộp lại liên 2 LXH, 01 Phiếu cân xe cho phòng bảo vệ và giữ 01 lại Phiếu cân xe khi ra khỏi Nhà máy.

  2. Các phương thức giao nhận hàng:

  * Nhận hàng tại Nhà máy:

  + Đối với xi măng bao: Nhà máy giao hàng cho Khách hàng theo số lượng kiểm đếm đầu bao để quy ra trọng lượng và kiểm tra lại qua cân điện tử.

  + Đối với xi măng rời: Nhà máy giao hàng cho Khách hàng tại silô xuất xi măng rời của Nhà máy bằng phương pháp cân trọng tải cả xe trước và sau khi lấy hàng. Khối lượng hàng hoá giao cho Khách hàng được xác định bằng tổng trọng lượng trừ đi trọng tải trước khi có hàng. Nhà máy sẽ niêm phong tại các vị trí cần thiết của phương tiện cho Khách hàng. Niêm phong bằng kẹp chì ; đầu chì kẹp có in mã số và dòng chữ ‘‘XI MANG DUYEN HA’’

  + Khách hàng chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa từ sau thời điểm xe ra khỏi máng xuất xi măng tại Nhà máy.

  * Nhận hàng tại Địa bàn của Khách hàng:

  + Đối với xi măng bao: Nhà máy giao hàng cho Khách hàng theo số lượng kiểm đếm đầu bao để quy ra trọng lượng. Khách hàng có quyền từ chối nhận bao rách vỡ, thiếu trọng lượng quy định.

  + Đối với xi măng rời: Khách hàng kiểm tra dấu hiệu, nếu còn nguyên vẹn niêm phong Khách hàng nhận hàng theo số lượng thực tế trên phiếu cân. Nhà máy có trách nhiệm bơm lên silô cho Khách hàng. Trường hợp Khách hàng yêu cầu cân kiểm tra lại, nếu đủ hàng chi phí cho việc kiểm tra lại trọng lượng do Khách hàng chịu trách nhiệm, nếu không đủ hàng Khách hàng có quyền không nhận hàng. Chi phí kiểm tra lại do Nhà máy chịu. (Chênh lệch trọng lượng xi măng rời cho phép là: ± 0,5 %).

  + Chứng từ giao nhận hàng: Phiếu giao hàng có chữ ký của các bên.


  VIDEO

  Xi măng Duyên Hà