Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Chứng nhận, hợp chuẩn

Quy trình mua hàng

 
Quy trình mua hàng


--- Giải thích sơ đồ:

 (1) Khi có nhu cầu nhận hàng, khách hàng Fax Đơn đặt hàng theo biểu mẫu tới Phòng Tiêu thụ trong ngày để Bộ phận bán hàng có căn cứ làm thủ tục bán hàng. 

(2) Khách hàng có nhu cầu lấy hàng phải thực hiện thanh toán theo Quyết định về việc thanh toán tiền hàng kèm theo.

(3) Sau khi Bộ phận kế toán tài chính nhận được tiền mặt, ủy nhiệm chi hoặc giấy báo Có do Ngân hàng Fax đến, bảo lãnh, ký xác nhận vào đơn đặt hàng để xác nhận công nợ của khách hàng.  Bộ phận bán hàng căn cứ vào số tiền hiện có của khách hàng để làm căn cứ lập chứng từ trên nguyên tắc số lượng hàng bán ra không được vượt quá số tiền hiện có.

(4,5,6) Khi Khách hàng đến Nhà máy nhận hàng, các phương tiện vận tải phải để bên ngoài Nhà máy, người có tên trong danh sách nhận hàng đến Phòng Bán hàng làm thủ tục vào nhận hàng

(7,8) * Để thuận tiện cho việc quản lý phương tiện ra, vào Nhà máy, cũng như quản lý việc xuất hàng hoá của Nhà máy chặt chẽ, chính xác thì tất cả các phương tiện khi vào Nhà máy nhận hàng đều phải có Lệnh xuất hàng của Phòng Bán hàng mới được nhận hàng, đối với tất cả các hàng: xi măng bao, rời, clinker. Lệnh xuất hàng là căn cứ cho các bộ phận xuất hàng xác định lượng hàng cần xuất cho 1 đơn vị. Lệnh xuất hàng chỉ có giá trị lưu nội bộ và được in thành 3 liên, Lái xe chuyển cho bảo vệ 2 liên, sau khi đã làm xong các thủ tục vào nhận hàng, Bảo vệ đóng dấu (Đã vào) vào lệnh xuất hàng rồi chuyển cho khách hàng.

* Các phương tiện trước và sau khi vào nhận hàng phải qua bàn cân để xác định trọng lượng thực.

* Giao hàng tại Nhà máy 

            + Căn cứ vào đơn hàng đã được duyệt, khi Lái xe đến nhận hàng nhận liên 2 và liên 3 tại Bộ phận bán hàng sau đó chuyển qua Phòng bảo vệ kiểm soát đóng dấu và xuất trình liên 2 và 3 tại Trạm cân cân không tải lần đầu (ghi giá trị không tải) đóng dấu “Đã qua bàn cân”, và Đội Bốc xếp để nhận hàng. Sau khi nhận hàng, khách hàng mang liên 2 và liên 3 quay lại bàn cân cân lần 2, nộp lại liên 3 cho thủ kho để đổi lấy Phiếu xuất kho, sau khi hoàn tất các thủ tục nộp lại liên 2 cho bảo vệ, bảo vệ đóng dấu “Đã ra” và ký xác nhận vào liên 2.

            + Đối với việc giao xi măng bao, Đội bốc xếp tiến hành xuất hàng theo số bao quy định (20 bao = 01 tấn) và vào bảng tổng hợp xuất xi măng bao.

            + Đối với việc giao xi măng rời và Clinker, Thủ kho thành phẩm tiến hành xuất hàng và vào bảng tổng hợp xuất xi măng rời, Clinker. Phòng bảo vệ có nhiệm vụ kẹp chì xi măng rời. Nhân viên vận hành vòi xả xi măng rời có nhiệm vụ điều phối phương tiện và xả hàng.

* Giao hàng tại địa điểm theo Đơn đặt hàng: Phòng Tiêu Thụ điều động phương tiện vận chuyển cho khách hàng thông qua yêu cầu vận tải đối với nhà vận tải. Giá cước vận tải được Nhà máy thông báo cho đại lý khi nhận được đơn đặt hàng và thu gộp vào tiền thanh toán đơn hàng. Mức giá cước vận chuyển sẽ thay đổi theo thị trường tại từng thời điểm.

VIDEO

Xi măng Duyên Hà